EKNATONIN VALKOISEN LOOTUKSEN MYSTEERIKOULU & AMENHOTEP-KIRJA

AINUT TEORIA KOULUTUKSESSA ON OLLUT AMENHOTEP-KIRJA, JOLLA ON PALJON ANNETTAVAA MYÖS HEILLE JOTKA EIVÄT KÄY LOOTUSKOULUA. KIRJASSA OLEVA ENERGIA ON PUHUTELLUT JO HYVIN MONIA!KIRJAN HINTA 22 E POSTIKULUINEEN MINULTA TILATTUNA.

KULTAISEN LOOTUKSEN MYSTEERIKOULUT PYÖRIVÄT VUOSINA 2012 JA 2013 AKTIIVISESTI:Vuonna 2017 ilmestynyt PYHÄ IHMINEN- teos jatkaa tällä tiellä.

Opetus Sisältää…(tietona, ymmärryksenä tai kokemuksena, aivan kuten Sinä itse sallit…)

– 13 CHAKRAA, ELI 12 CAHKRAN JÄRJESTELMÄ, 12 DNA SÄIJETTÄ JA LISÄKSI YKSEYS-KESKUS, JOSSA “EI OLE MITÄÄN-ON KAIKKI.”

VANHA VEDAOPETUS, TAI KRIYA-JOOGA OPETUS OPETTAA MYÖS 13 CHAKRAN JÄRJESTELMÄÄ

– ATLANTISLAISET CAHKRAVUODEHOIDOT JA DNA-AKTIVOINNIT & MERKABA-VALOKEHOAKTIVOINNIT OVAT OLLEET APUNA, JOTTA NOUSEMME TAAS SILLE TAAJUUDELLE, JOSSA OLIMME ATLANTIKSEN KULTAISEEN AIKAAN JA SITÄ AIEMMIN.

-SEKHEM-ENERGIAN KÄYTTÄMINEN, MEDITOINTI JA YHDISTYMINEN MERKABAAN OVAT MONEN KOHDALLA AUTTANEET AKTIVOIMAAN VANHAT KADOTUETUT TIEDOT, TAIDOT JA MUISTOT SEKÄ YHTEYDEN KORKEAMPAAN ITSEEN UUDELLEEN <3

-DNA-N 12 SÄIJETTÄ TÄYSIN AKTIIVISINA = JUMALIHMINEN, VALONA OLEMINEN, VALOMUOTO

-13 TASO: YKSEYS, VALOKIN TODETAAN OSAKSI TIEDOSTAMISEN KENTTÄÄ, TÄLLÄ TASOLLA SIIRRYMME ITSEOIVALLUKSEN TILASTA MINÄ OLEN-LÄSNÄOLOON, ELI JUMALOIVALLUKSEEN, jota esimerkiksi mestari JEESUS raamatussa kuvaa sanoilla “MINÄ JA ISÄ OLEMME YHTÄ.” Ja PYHÄ -ÄITI ON TIETENKIN OSA TÄTÄ YKSEYTTÄ ,JOHON YHDYMME. (Pyhän Äidin prinsiipin tunnemme kehossamme parhaiten Kundaliinienergiana, valona ja pyyteettömänä Rakkautena)

-EGYPTIN NETERIT EDUSTAVAT MYÖS KROMOSOMEJAMME, JOIDEN MÄÄRÄ ON SUORAAN VERRANNOLLINEN TIETOISUUTEMME TASOON. Chakroillamme ja Netereillä on myös yhteytensä…
Osiris antoi kollektiiviseen tietoisuuteemme ylösnousemuksen koodin.


-NETEREITÄ (JUMALUUKSIA) ON NYT TIEDOSSAMME KAKSINKERTAINEN MÄÄRÄ ALKUPERÄISIIN NÄHDEN, KOSKA EGYPTISSÄ JAKO YLÄ-JA ALAEGYPTIIN SEKOITTI TÄMÄN TIEDON…

-EKNATON TOI KRISTUSTIETOISUUDEN EGPYPTIIN JA OLI “USKON PUHDISTAJA”, KOSKA IHMISET OLIVAT ALKANEET USKOA jumaliin YHDEN JUMALAN ELI YKSEYDEN SIJASTA.

Neterit eli jumaluudet ovat ikään kuin arkkityyppisiä edustajia yhdestä Jumalasta, mutta samalla ilmiömaailma tasolla heidät voi havaita “olentoina” tai entiteetteinä kuten enkelit ja oppaatkin. ERI KULTTUUREISSA HEILLÄ ON ERI NIMIÄ, vertaa Jumalatar Sekhemet (egypti) on Kali Intiassa ja Atena Kreikassa…
Hator Egyptissä lehmän sarvipäinen Jumalatar on samaa energiaa kuin Äiti -Maria Kristillisessä symboliikassa tai Kuan Yin idässä.

-12 CAHKRAN JA SÄIKEEN TASOLLA ON YIN-YANG-KAKSOISLIEKKI OLEMASSA, JA SIIS MIES JA NAISHAHMOINEN NETER

13- TASOLLA EI OLE ENÄÄ POLARITEETTEJÄ, ON YKSEYS, EKNATON JA VALKOINEN LOOTUS & OM-ääni EDUSTAA TÄTÄ (KRUUNUCHAKRA)

-LIGHTARIA REIKI-KURSSIT OVAT OHJAAMASSA MYÖS KOHDEN TÄTÄ VALKOISTA LOOTUSTA SYDÄMESSÄMME, eli siirtymistä egosta sydämeen KRISTUSTIETOISUUTEEN/BUDHHISEEN TIETOISUUTEEN

– VALKOISEN LOOTUKSEN´MYSTEERIKOULUSSA KESKITYMME ENITEN JUURI TÄHÄN 13. TASOON, EI NIINKÄÄN TIETOON (MIELEEN) VAAN KOKEMUKSEEN (SYDÄMEEN, OLEMISEEN)

-PIDEMPI KURSSISARJA AIHEESTA ALKOI ELOKUUSSA 2012 JA SEN JÄLKEEN KURSSEJA ON OLLUT USEITA. SYYSKUUSSA 2013 ALOITAMME TOISTAISEKSI VIIMEISEN RYHMÄN KANSSA. VUONNA 2014 ja 2015 LOOTUSKOULU JATKUU VIIKONLOPPUKURSSITUKSEN MUODOSSA!

ILTAISIN KOKOONTUVASSA KOULUTUKSESSA:

– 6:NÄ ILTANA 2 X KK 2,5 – 3 tunnin AJAN OPISKELLAAN KERRALLAAN 2 CAHKRAA/TASOA (ja kenties myös Netereitä) ja PLANETAARISTA VIHKIMYSTIETÄ, MYÖS TAROTTIEN SUURI ARKANA ON OPPAANAMME!

-OPINTOILTOINA TEORIATIETO KÄSITELLÄÄN KESKUSTELUN KAUTTA JA VARSINKIN OMAN ITSEN KAUTTA MEDITAATIOSSA TAI YHTEYDESSÄ OMAAN KORKEAMPAAN ITSEEN

– KANAVOIMME ENTITEETTEJÄ, ENKELEITÄ JA OPPAITA MYÖS TILAISUUKSISSA, eli saat opetusta kanavointiin samalla, RYHMÄENERGIA VOIMISTAA TÄTÄ

– TEORIA ON TULLUT KANAVOITUNA EKNATONINA MAAN PÄÄLLÄ ELÄNEELTÄ TOISEN JÄRJESTELMÄN ENTITEETILTÄ (ja vaimoltaan NEFERTITILTÄ) JA SAAT SEN SÄHKÖPOSTIISI LIITTEENÄ ETUKÄTEEN. TEKSTIN VOI JATKOSSA HANKKIA MYÖS KIRJAN MUODOSSA.

– HUOM. TEORIA-AINEISTOA EI LUETA TAI MUISTIINPANOJA EI TEHDÄ KURSSIN AIKANA, SILLÄ PYRIMME POIS RATIONAALISEN MIELEN JA KÄSITTEIDEN SUOSTA!!! Voit siis huoletta jättää kynän kotiin ja käsitteellisen mielen lepäämään Sydämen hiljaisuuteen.

Meditaatio ja kanavointi ovat tehokkaimmat opintomenetelmät tapaamisten aikana. Tapaamisten Väliajoilla teoriatietoa voi opiskella itsenäisesti ja KURSSIIN KUULUU MYÖS KOTILÄKSYT, JOITA OPISKELIJAT SUORITTAVAT TAPAAMISTEN VÄLIAJALLA HAVAINNOIMALLA OMAA ELÄMÄÄNSÄ JA TEKEMÄLLÄ PIENIÄ MUISTIINPANOJA KOKEMUKSISTAAN. Tämä lähinnä opiskelijaa itseään varten, mutta näistä keskustelemme myös tapaamisissamme.
MYÖS UNET (UNIPÄIVÄKIRJA) OPPAANAMME.

 

Tervetuloa löytämään PYYTEETÖN RAKKAUS, ENKELI-ITSESI JA YHTEYS KORKEIMPAAN.
Vuosi 2013 aloittaa uuden kultaisen ajan. Valaistumisen aalto pyyhkii yli planeetan. Tule mukaan tähän valon aaltoon.
NYT on sen aika …<3

————Tässä vielä ote Eknatonilta tulleesta kanavoinnista. Hänen elinaikanaan tätä koulua kutsuttiin Aton-kultiksi. Hän itse kutsui sitä kuitenkin Valkoisen lootuksen mysteerikouluksi.

Häneltä/heiltä tulleen kanavoinnin nimi on

Valkoisen lootuksen laulu:

“Jumaloivalluksen keskus on pää ja sydän yhdessä, jolloin saavutamme tiedostamisen tilan, jossa oleminen ja ei -oleminen ovat yhtä. Nämä ovat samalla kaksi eri tapaa kokea Jumala tai Oleminen, Valaistuminen itsessään.

Ja nämä kaksi eivät sulje toisiaan pois. Molemmat ovat totta. Aivan kuten voit sanoa katsoessasi taloasi etupuolelta, että siinä on 5 ikkunaa eikä yhtään ovea, voi toinen sanoa, katsoessaan sitä takapihan puolelta, että siinä on 3 ikkunaa ja yksi ovi. Molemmat ovat oikeassa, vain katsantokanta on erilainen.

Ilmiömaailma siis sekä on, että ei ole “olemassa”. Se on olemassa sille, joka sen tiedostaa. Kenelle se, joka tiedostaa olemassa olemisen, on olemassa?

Huomaathan, että aivan kaikki, mistä tässä kerromme puolisoni kanssa, on Sinun tietoisuutesi sisällä. Tiedostamisesi hellässä huomassa.
Ulkopuolellasi ei ole mitään. Kun ymmärrät edellisen lauseen hyvin kirkkaasti olet viisaista viisain ja oivaltaneista oivaltanein. Kuulostele sitä vielä hetki:

Ulkopuolellasi ei ole mitään. Eikä ole mitään sellaista kuin “ulkopuoli”.

Kaikki on “suuressa mielessäsi” tai tiedostamisesi sisällä. Sinun tunteesi ovat tietoisuutesi sisällä, ajatuksesi ilmenevät siellä, kaikki “ympäristöt” kauniit ja kauheat, ovat sisälläsi. Lihaa ja verta oleva fyysinen kehosi on myös siellä, sisälläsi, tietoisuutesi sisällä. Mitään muuta ei ole missään muualla. Ei missään muualla.

Kun siis puhutaan vihkimystiestä. Matkaat sitä omassa Itsessäsi.
Kun puhutaan chakroista, ne ovat sinussa. Kun puhutaan Merkabasta, se tarkoittaa että Sinä Olet Se. Ja kun kerrotaan Tarot-korttien kuvaamista tietoisuuden portaista kohden itseoivalluksen ja Jumal-oivalluksen tilaa, ne kuvaavat sinun kulkemistasi Omassa itsessäsi, tietoisuutesi sisällä.

Kun synnyt, kuolet ja taas synnyt, et mene mihinkään “paikkaan” joka olisi sinun ulkopuolellasi, tai jotakin erillistä sinusta. Kuljet omassa itsessäsi. Siellä on valon portti, siellä tapaat enkelisi tai mestarisi kuolemasi hetkellä. Siellä, sinun sisälläsi, synnyt äitisi kohdusta tai paremminkin näet unta moisesta. Et koskaan voi kokea mitään muuta kuin oman itsesi ja sitäkö siis, omaa itseäsi, olet niin monesti pelännyt, odottanut, toivonut, vihannut, rakastanut. Omaa itsäsi, erilaisssa hahmoissa?

Paljon melua tyhjästä? Niinkin voisi sanoa, mutta älkäämme aliarvioiko alitajuisen mielen ja egon luomisvoimaa ja harhan huntua, joka peittää todellisuuden alleen. On helppo sanoa: Herää, älä nuku enää! Olet perillä!

Mutta sen toteuttaminen on hivenen vaativampaa. Kuitenkin se on mahdollista ja se on myös todennäköistä. Ellet herää vapaaehtoisesti tulet kuitenkin heräämään väistämättä jonakin “päivänä”, evoluution päätöksenä ja kun heräät unestasi, et varmasti kysy ovatko kaikki “muut” heränneet, vaan ymmärrät, ettei ole ketään muuta. ON vain se yksi ja se sinä olet. Ja olet aina ollutkin. Ykseydessä Äiti-Isä-Jumalasi kanssa.

Valkoisen lootuksen mysteerikoulussa opetimme oppilaille Ylösnousemukseen ja Oivaltamiseen liittyvät mysteerit pääasiassa olemisen tilojen kautta, sillä tietoa ja ymmärrystä kouluumme tulevilla oli jo tarpeeksi ennestään ja näin on myös tässä ajassanne. Teidänkin ajassanne teillä on kylliksi, kenties liikaakin, tietoa henkisen kasvun tiestä ja heräämisen mysteeristä. Sanat ovat kuitenkin vain sanoja. Ne eivät anna kokemusta ja vasta kokemuksen kautta voit ottaa tiedon tai viisauden omaksesi.

Kokemukset Ykseydestä, Sydämesi Lootuksen huumaavasta tuoksusta ovat saatavissa ensisijaisesti meditaation kautta, siksi se oli ja on pääasiallisin oppiaine mysteerikoulussamme. Mutta se ei tarkoita päämäärätöntä meditaatiota, vaan sitä, että otamme yhden viisauden tai oivalluksen tai kokonaisuuden kerrallaan käsittelyymme, meditaation kohteeksi ja näin teemme kulloisestakin kohteestamme oman omaisuutemme.

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta yksi kokemus antaa enemmän kuin tuhat sanaa tai sata mielentason visualisointia. Emme siis niinkään käytä mielikuvamatkailua, vaikka sitäkin jossakin määrin, sillä sekin on matkustamista Sinussa, tietoisuudessasi.

Käytämme enemmän suoraa kokemusta erilaisista asioista luopuaksemme käsityksistä. “Minä en tiedä mitään” on hyvä lähtökohta uuden oppimiselle, sillä mitenpä nektari mahtuisi maljaan joka on jo ennestään täynnä mielen mutaa tai käsitteiden sameaa vettä? Ei-tiedon tilasta nousee syvä viisaus, joka vapauttaa käsitteiden ja egomielen kahleista.

Minusta Amenhotep neljännestä, tuli uudistaja, jopa kapinallinen papiston silmissä ikuisen Niilin maassa. Halusin vapauttaa kansalaiset harhasta, joka liittyi jumaluuksien palvontaan. Neterit eli Jumaluudet kuvaavat Yhden jakamattoman erilaisia ilmenemisen puolia.

Entiteetit, jotka valaistuivat ja ylösnousivat maan piiristä muinaisina aikoina, tai he jotka eivät koskaan tulleet maahan inkarnoituakseen vaan esiintyäkseen maan ihmisen jumalina, heijastelivat kukin yhtä Yhden ominaisuutta vahvemmin kuin jotakin toista ominaisuutta. Siten heistä tuli tämän ominaisuuden ilmentäjiä myös auttamistyössään, kun he auttoivat myöhemmin maan ihmisiä valaistumaan ja luopumaan harhasta. Osalla Netereistä tämä työ on ollut myös karmallista…”

Valon lapsi syntyy varjomme kohtaamisesta. Rakastamalla varjoamme muutamme sen valoksi. Tätä tarkoittaa Transformaation ihme! 

 

Valkoisen Lootuksen mysteerikoulun ensimmäinen kurssiporukka kouluttautui  syksyn 2012 kuluessa.

Ensimmäinen Lootuskoulu oli voimallinen kokemus meille kaikille osallistujille ja liitti  meitä yhteen, yhteisessä sydäntietoisuudessamme. Palaute, jota kurssilaisten ympräillä olevat ihmiset antoivat kurssilaisille, esimerkiksi työpaikoilla, oli useasti tämänkaltaista:” Mitä sulle on tapahtunut? Sinä et reagoi enää kuten ennen. Miten sä oot noin rauhallinen ja iloinen?” tai ”Sähän oikein loistat!”


Kurssilaiset kokivat läsnäolonsa voimistuvan eri kohtaamisten myötä. Jakaminen kaikkineen antoi kaikille paljon, mutta jokainen sai ja saa olla sellainen kuin on, voi jakaa kokemuksiaan, uniaan ja ajatuksiaan sen verran kuin kulloinkin tuntee tarpeelliseksi. Yhteisiä unia tai muistikuvia niistä oli usealla. Yhteistä unisymboliikkaa löytyi hämmentävänkin paljon! Elementtien tasapainotusta itsessään, olemista meren pohjassa tai tuulena kaikenläpäisevänä kaikkialla. Yhteisiä voimaeläimiä unissamme ja paljon muuta!

Kanvointihetket olivat voimallisia. Minä kanavana en tiennyt koskaan etukäteen kuin yhden lauseen, josta kulloisenkin päivän teema koostui, mutta mestarit osasivat asiansa! Ja tietenkin kaikki meni aina paljon paremmin kuin minä olin ehkä etukäteen pähkäillyt.  Eknatonin energia tuntui todella voimallisella tavalla meditaatioissa ja kanavoinneissa. Kun Nefertitin vuoro tuli, hän oli kuin itse Isis Luontoäiti,  pyhä ja kaunis.

Tässä ote erään Lootuskoululaisen päiväkirjasta:


”Eilen meditaatiossa rukoilin apua ja tukea tämän kärsimyksen megavirran äärellä, sen katsomiseen. Otin horjuvan askeleen taaksepäin ja yritin kysyä – kuka katsoo tätä kärsimysnäytelmää? Se muutui hiukan. Koin edelleenkin tuota kärsimystunnetta. Sydämeen koski ja vedet virtasi silmistä. Koin olevani kahden pallon sisällä. Kärsimyspallo jotenkin pieneni ja olin aivan lähellä sitä, askeleen verran taaempana. Aistein tuon isomman kokonaisuuden, joka tuntui avautuvan laajenavana kehänä takanani ja pienen käsirmyspallon ympärillä. Olin näissä molemmissa. Koin meditaation kokonaisuutenaan silti hyvin hoitavana, äidillisen hoivaavana. Jotenkin tuntuu, että koulutusilta ja tämän meditaatio yhdessä loivat mahtavan virran, joka on jotain erityistä, merkityksellistä ja uskomatonta uudenlaista ulottuvuutta, konkreettista ja todellista – omaa kokemusta, joka tuntuu myös kehossa, näkyy virtusten värien ja taajuukisen vaihteluna sisäisesti katsottuna ja keholla tuntemuksina …

Ihana oli kuulla illalla muiden kokemuksista. Se nosti pintaan ihanan lempeyden, joka on välittynyt myös omissa kokemuksissani.  ARMO!Katkelmia unista.Marjut jatkoi lootuskoulua. Hän antoi meille kristallipalloista koostuvan ketjun. Se oli punottu erimuotoisista, kristallipalloista, jotka olivat pystysuunnassa. Istuin ystävääni vastapäätä risti-istunnassa. Jalkaterämme olivat kiinni lattiassa olevaa tukea vasten (sivusuunnassa oleva jalkaterän pituinen laatta- maadoitus?). Saimme käyttää ketjua vuorotellen. Se oli vatsan puolella pystyssä muodostaen cakroja mukailevan pystysuoran pilarin. Siinä oli enemmän palloja kuin ns. peruscakrat. Tämä oli aivan ihanaa. Sai levätä näihin kääntyneenä (siltä se jotenkin tuntui).  Toinen katkelma liittyi myös Marjutiin ja kristalleihin. Sain häneltä kaksi kristallisauvaa – samanlaiset molempiin käsiin. Vastaava yksi sauva minulla jo on pöydälläni. Nyt näytti, että toisessa sauvassa oli vielä hintalappu pohjassa. Pitäisikö hankkia siis toinenkin sauva – molempiin käsiin?Vauva unia sisäisen lapsen hoidosta. Paljon väkeä ja hyörinää talossa, jossa iso kattila porisemassa. Ruokaa kaikille! Eläimiä – koiria juoksemassa vapaana pihalla. Pitäisikö päästää sisään, ettei palele, ettei karkaa. Talon vahti.Eilisen illan antia.Havaitseminen ja elämän unen tarkkailu- Tähän kiinnitän huomiota vielä enemmän.Affirmaatio – kahvinkeitin – Mestari!  (eräs ”kotiläksy”)Ekhnatonin sauva – muistin nähneeni siitä unta ennen eilistä iltaa, jossa hän kertoi sauvan olemuksesta. Plus- ja miinusnavat. Kumpi on ylhäällä ja kumpi alhaalla?  Nähdä toisin.

Nefertiti – äidin syli, armon lahja. Kiitos!Ja toinen koululainen kirjottaa seuraavasti:

”Toinen erikoinen uniajan kokemus oli viime vkon lopulla kun muistan, että unen aikana olin tasolla jossa lentelin vuoristomaisemissa ja lentelin myös

maan läpi toiseen ulottuvuuteen täysin vaivatta.

Samana yönä oli myös kokemus oli että olin tuulen tai ilman kaltainen 

laajalle levittäytyvä ja kaiken läpi menevä, se taisi olla jonkinlainen ykseyskokemus

tms.  Aika hienoja kokemuksia wouw. 🙂 ”

 

Ja vielä eräs lootuskoululainen kertoo tässä kauniista kokemuksestaan, jossa hän matkusti päälakikeskuksen kautta ”taivaisiin”, Pääläkikeskuksen kautta voimme poistua kehostamme kausaalisille tasoille (Spirituaaliselle tai nirvaaniselle tasolle. Lootuskoulussa teemme paljon  harjoituksia, jossa siirrämme tietoisuuden päänpäällä olevaan tietoisuuspalloon /chakraan, joka on ns sielun istuin tai Yhteys Korkeampaan Itseen)

”Olen tosiaankin rukoillut paljon ja pyytänyt vapautusta kärsimyksen vankilasta. Vapautusta surusta, olotilastani elämän luopumiskriisien keskeltä. Koin sunnuntaina meditaatiossa Jeesuksen ilmestyvän minulle kirkon kaltaisessa ympäristössä. Hän johdatti minut – ei ihan seitsemänteen taivaaseen, mutta ainakin toiseen taivaaseen. Kuljin meditaatiossa päälaen kautta yhä korkeammalle ja korkeammalle. Oli ihanan kevyt olo. Saavuin kohtaan, jossa tähän ”ensimmäiseen” taivaaseen kehkeytyi pyöreä aukko. Sitä avattiin minulle. Reunat oikein käpertyivät. Sieltä pääsin ”toiseen taivaaseen”, josta sain lahjaksi ja sydämeeni vietäväksi rakkauden työkaluja.”

Lootuskoulussa meditoimme ja aktvoimme myös Valokehoamme toimintaan. Merkaba ja sen kehittyneemmät muodot aktivoituivat kullekin sopivalla tavalla. 

Katselimme myös elämän arkea unen silmin, unisymboliikan silmin ja se oli todella avartavaa! Kokemukset,  joita tästä kuulin jaettavan olivat ihan huippua!

Alunperin tarkoituksena oli, että ottaisin osan kurssilaisten kokemuksista Amenhotep-kirjaan, mutta ne ovat kuitenkin niin henkilökohtaisia prosesseja, että päädyin tähän koosteeseen, joka tulee sivuilleni ja kirja julkaistaan sellaisenaan kuin se tuli inspiroituneen  kirjoittamisen tuloksena kesällä 2012.

Ykseysjuhlassa, joka oli 7. kokoontuminen, koimme haikeita, mutta rakkaudellisia tunnelmia. Johanna totesi, että Lootuskoulussa oli niin mukavaa, että toivoisi jäävänsä luokalle. Myös mahdollisesta jatkosta oli puhetta, haikuja… Katsotaan mitä ”ylhäältä” tähän annetaan. 

Matka jatkuu meillä Lootukoulun pioneeriryhmällä yhdessä ja erikseen, Valkoisen Lootuksen laulua sydämissämme kuunnellen! 

Kiitos!